Περιεχόμενο

Πρόγραμμα διαλέξεων

Διάλεξη του Καθηγητή Χ.Προβατίδη της 09/01/2014

Αρχείο Σχεδίων

Θέματα Σχεδίασης

Πρότυπα Θέματα

Τυπικά Βιομηχανικά Σχέδια

Αξιολόγηση φοιτητών

Βαθμολογία Κανονικής Εξέτασης 2013 (Καταχώρηση με βάση το μητρώο)

Οδηγίες Βαθμολογίας

Σημειώσεις

Σημειώσεις

Συμπληρωματικές Σημειώσεις

Συμπληρωματικοί Πίνακες

Βιβλιογραφία

  1. Αντωνιάδης, Α.Θ., Μηχανολογικό Σχέδιο, Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ, Θες/νίκη, 2007.
  2. Βούλγαρης, M., Μηχανολογικό Σχέδιο, ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ, Αθήνα, 2004.
  3. Μπουζάκης, Κ.Δ., Κανονισμοί Μηχανολογικού Σχεδίου, Εκδόσεις ΖΗΤΗ, Θες/νικη, 2003.
  4. Simmons, C.H., Maguire D.E., Manual of Engineering Drawing, Elsevier,2009.
  5. Hoischen, H., Hesser, W., Technisches Zeichnen, 31. Auflage, Cornelsen, Berlin, 2007.
  6. ISO Standards Handbook, Technical drawings Volume 2: Mechanical engineering drawings, 4th Edition, ISBN 92-67-10371-7, Geneva, 2002.
  7. Labisch, S., Weber, C., Technisches Zeichnen, 3. Auflage, Vieweg + Teubner Verlag, 2008.
  8. Grollius, H.W., Technisches Zeichnen fur Maschinenbauer, Carl Hanser Verlag, 2010.
  9. Jensen, C., Helsel, J.D., Short, D.R., Engineering Drawing and Design, 6th Edition, ISBN 0-07-821343-6, McGraw Hill, New York, 2002.

Σύνδεσμοι

Ανακοινώσεις

16/12/2014

Ανακοίνωση για την διεξαγωγή του πρώτου εργαστηρίου CAD - Δεκέμβριος 2014